top of page

​CONTACT US

 
​Bialong, Mlang, Cotabato

9402 Philippines

E-Mail Address: sbc_mlang@yahoo.com

                  sobapcophil1952@gmail.com

Office of the President

Phone/Fax: [064] 572 4020

 

​VISIT  US

Driving DirectionsMatalam - Mlang         -  15-20 min

Bagontapay - Mlang    -  10 min

Kidapawan - Mlang (via Kalaisan)  - 30 min

bottom of page